Referat af Pladshavermødet i Egå Marina selvejende institution d. 25.4.2018

Fraværende Kim Filskov

1: Tom Christiansen blev valgt til ordstyrer.
2: Formanden aflagde beretning for 2017 og fortalte om 2018 (begge er lagt på hjemmesiden).
Godtaget af fremmødte.
3: Kassereren fremlagde regnskab for 2017, med et underskud på kr. 388309,-, som også blev godkendt.
4: Lars Østergaard (pladshaverbassinet) blev genvalgt for yderligere 4 år.
Lars Bjørnstjerne Jensen er udpeget af Egå Rosport til yderligere 4 år.
John Christensen er udpeget af Aarhus Kommune til yderligere 4 år.
Bjarne Robl (formand) blev genvalgt for yderligere 2 år.
Alle modtog genvalg og ingen modkandidater.
5: Erik Nielsen fik Poul Brask Thomnsens Kammeratskabspokal
6: Miljøstationen - der var ingen forslag/indvendinger.
7: Evt =
A: Kunne havnen etablere en plads til sandblæsning?- Nej – dette skal gøres udenfor havnen.
B: Havnens skrabe- og slibeudstyr er effektivt – kommentar fra salen.
C: Kan BÅKEN males og gøres mere synlig? – Nej – vi maler ikke de galvaniserede ben!
D: Nu hvor havnen er udvidet med 18 store pladser, hvad så med landplads?
Vi har fået tilladelse til at rydde noget krat på ca. 1700 m2 og etablere vinterpladser!
E: Hvad er havnens holdning til at udleje sin båd som hotel under VM? – Vi ved at nogle sejleres bekendskaber låner deres båd ud til deres venner, men egentlig Airbnb accepteres ikke.
F: Hvorfor brændstofFLYDEbro? Kan der sættes stige op? Fremtidssikret og Ja – der sættes stige op!
G: Er der forladte både på land, der ikke har betalt havneafgift/leje? – Nej
H: Bolte på nye pullerter ved ny kaj griber fat i tovværk! – Havnen ser på det

Mødet sluttede ved 2130 tiden

Referent
Bjarne Robl

logo restaurant stor  Nordfalcken
Gratis assistance til søs i Aarhus Bugt.
Hvis uheldet sker ude - får vi dig ind 

boatflex

Læs mere om Egå Marinas
samarbejde med Boatflex

marinabooking logo 

havneguide logo
Nu med alt om Frihavnsordningen 
Læs mere om indholdet på Havneguiden 

det blaa oestjylland

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00