GODT NYT: Yderligere åbning af grænserne fra 15. juni 2020  

Personer bosat i EU, Schengenlande og Storbritannien, som ejer både beliggende i Danmark, kan krydse grænsen

Personer med bopæl i Slesvig-Holsten kan fra den 15. juni 2020 rejse ind i Danmark
uden at opfylde kravet om et anerkendelses-værdigt formål. De skal alene dokumentere, at de bor i Slesvig-Holsten.

Læs mere her...

flag germany
German information

Sie können auf 
www.coronasmitte.dk 
oder telefonisch +45 7020 6044 mehr über die Situation lesen.

flag great britain
English information
Learn more about the situation on 
www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark 
or call +45 7020 6044


Info fra FLID vedr.
Corona situationen medio maj 
 

 

Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 5.5.2020 i EGÅ MARINA S/I


Efter en del tyverier og brandstiftelse på både her i foråret, har vi indkaldt en sikringskonsulent, for at få forslag til overvågning og sikkerhed. På kommende, forsinkede Pladshavermøde vil bestyrelsen fremlægge forslagene. Problemet med tyveri af instrumenter er, at de fleste ikke er låst inde, men sidder ude i det fri.

Imens opfordres til at mærke sine ejendele, etablere alarm og GPS tracking – se f.eks. Palby Marine katalog side 55, samt selvfølgelig have en kaskoforsikring på sin båd.

Efter mange uheldige episoder med udlejning af kajakker og kanoer fra Egå Marina, har vi besluttet at opsige udlejer.

Der er indledt forhandling med leverandøren af Shell GTL diesel om fremtidig levering af brændstof til både på Egå Marina. Dette brændstof til dieselmotorer skulle være renere, da det er fremstillet af naturgas i stedet for råolie. Der bliver opsat skilte herom.

Havnens Dag / Vild-med-Vand den 13. juni 2020 er af FLID blevet aflyst grundet COVID-19.

Der arbejdes på at få bump på nedkørslen til marinaen for at dæmpe farten. Endvidere undersøges, om vejbanen i svinget kan afstribes, da vi ser alt for mange hasarderede bilmanøvre her!

Man kan leje en havneassistent til betjening af mandskabsliften a én mandetime – se takstblad.

Alle opfordres til at vende det røde skilt på pladsen – til GRØNT, når pladsen forlades og overnatning i båden finder sted andet sted.

Igen i 2020 er vi med i Frihavnsordningen. Kun både med FH 20 kan påberåbe sig den reducerede frihavnstakst i de tilsluttede havne. Mærkat kan købes på havnekontoret i åbningstiden.

Med hensyn til Pladshavermødet med efterfølgende reception, kan det formentlig afholdes i september måned, når lempelserne på antal mødedeltagere forhåbentlig hæves yderligere. Besked herom kommer.

Der er ikke bestemt ny dato for næste bestyrelsesmøde

Der har i denne forårssæson været en kedelig tendens til, at flere af vore brugere selv har sat ”spillereglerne” på Egå Marina, og ikke overholdt de love og forordninger, der nu engang skal til for at kunne drive og agerer på en af Danmarks største lystbådehavne.

Her tænkes bl.a. på: - ikke at sørge for at båden bliver færdig på asfaltpladserne, så det i efteråret aftalte søsætningstidspunkt kan overholdes / låse stiger m.m. fast, så vi ikke kan flytte rundt med enheden / også her ubehageligheder bagefter fordi vi har måtte klippe låsen (hvad vi må) / forlader sin bil foran en anden båd, der skal søsættes / bliver liggende ved søsætningsstedet eller ved mastekranerne, så andre ikke kan komme til / forstyrrer havnekontoret udenfor åbningstiden, hvor meget administrativt arbejde skal laves / kontakte nødtelefonen i weekenden for at bestille krantid eller opdatere havnekort, m.m.

Vi skal alle være glade for, at havnekontoret og havnemesteren kan navigere rundt og alligevel yde en god og fleksibel service til os alle.  En enig bestyrelse bakker havnemesteren op i hans dispositioner.

Bestyrelsen beder alle om at læse i de vedtægter og reglementer, der findes på hjemmesiden. Derudover informerer vi på hjemmesiden, med ”praktiske informationer” forår og efterår.

13-5-2020 / Bjarne Robl    

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00