Referat16apr2018

Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina s/i mandag den 16. april 2018

Opdatering af vore vedtægter blev godkendt og er indsendt til Aarhus Kommune for godkendelse.

Møde mellem Aarhus Kommune og Egå Marina om de grønne områders anvendelse.

Regnskabet for 2017 blev godkendt af bestyrelsen. For første gang i mange år har vi røde tal.

Grundet indtrængende vand fra altanen på 1. sal i jollehuset, og ned i omklædningen, har denne været under ombygning.

Havnens Dag afholdes lørdag den 9. juni 2018 mellem 1000-1700.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 6. juni.

Referent
Bjarne Robl