Der indbydes til
Vedtægtsbestemt Pladshavermøde

ONSDAG DEN 25. APRIL 2018 KL. 19.30 
I EGÅ SEJLKLUBS LOKALER
 

Dagsorden:

 1.  Valg af ordstyrer.
 2.  Bestyrelsens beretning for 2017 og orientering om sæsonen 2018.
 3.  Fremlæggelse af regnskab for 2017.

4.a. Repræsentant for Pladshaverne vælges for 4 år. Nuværende næst-
       formand, Lars Østergaard, modtager genvalg.

 1. b. Egå Rosports udpegede repræsentant præsenteres.
 2. c. Aarhus Kommunes udpegede repræsentant præsenteres.
 3. d. Formand for den Selvejende Institution vælges for 2 år. Nuværende
      formand, Bjarne Robl, modtager genvalg.  

     Pause, hvor der serveres en øl eller vand.

 1. 5. Overrækkelse af Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal.
 2. 6. Lovbefalet høringsproces om miljøaffald.
 3. 7. Eventuelt – herunder debat om havnerelevante emner.

Egå Marina Selvejende Institution

Bestyrelsen

Medio marts 2018